Olszyna Dariusz TW ps. „Ryś” Mińsk Maz.

By | Marzec 30, 2016

Olszyna Dariusz s. Walentego ur. 22.11.1965 IPN Lu 00415/279 i IPN Lu 00425/239 TW ps. „Ryś” kontrwywiad wojskowy Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 11.09.1985r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Modlinie. Własnoręcznie napisał deklarację o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ryś”. Współpraca z kontrwywiadem wojskowym została zakończona 10.01.1987r. Wyraził zgodę na dalszą współpracę w charakterze TW z SB z RUSW w Mińsku Mazowieckim. 14.03.1989r. RUSW w Mińsku Mazowieckim przekazał jego Teczkę Personalną do WUSW w Siedlcach celem dalszego wykorzystania jego osoby, jako TW. W archiwach IPN znajduje się 30 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz