Filczuk Stanisław TW ps. „Piotr” Siedlce

By | Marzec 30, 2016

Filczuk Stanisław s. Mariana ur. 28.02.1958 IPN Lu 00415/121 i IPN Lu 00425/121 TW ps. „Piotr” nr. rej. 43424 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z zawodu rdzeniarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 15.01.1979r. na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Elblągu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Piotr”. Współpraca została zakończona 10.04.1980r. z powodu odejścia do rezerwy. W okresie współpracy został jeden raz nagrodzony nagrodą pieniężną w wysokości 200 zł. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz