Sosnowski Zbigniew TW ps. „Ogrodnik” Szymanowice Duże gm. Sobienie Jeziory

By | Marzec 30, 2016

Sosnowski Zbigniew s. Andrzeja ur. 26.05.1963 IPN Lu 00415/236 i Lu 00425/207 TW ps. „Ogrodnik” nr. rej. 3250 kontrwywiad wojskowy Szymanowice Duże gm. Sobienie Jeziory

Mieszkaniec miejscowości Szymanowice Duże w gminie Sobienie Jeziory. Z zawodu rolnik o wykształceniu średnim technicznym. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 10.10.1984r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Współpracę zakończono w związku z odejściem do rezerwy 03.04.1985r. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie, że fakt współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego zachowa w tajemnicy. Był wynagradzany pieniężnie, 14.02.1985r. pobrał 500 zł. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz