Radzikowski Roman TW ps. „Krzyś” Trzebieszów

By | Marzec 30, 2016

Radzikowski Roman Józef s. Stanisława ur. 11.03.1958 IPN Lu 00415/159 i IPN Lu 00425/159 TW ps. „Krzyś” nr. rej. 58456 kontrwywiad wojskowy Trzebieszów

Mieszkaniec Trzebieszowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 15.07.1982r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Kwidzynie. Własnoręcznie napisał deklarację o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krzyś”. Współpraca z kontrwywiadem została zakończona 2.08.1982r. w związku z wcześniejszym odejściem do rezerwy ze względu na stan zdrowia. Tego samego dnia został przekazany za swoją zgodą na kontakt V Wydz. SB KW MO w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz