Podziękowanie dla Kancelarii Legitimus

By | Styczeń 29, 2016

P O D Z I Ę K O W A N I E

Serdecznie dziękujemy Kancelarii Legitimus sp. z o.o. w Warszawie za udzielone wsparcie finansowe strony internetowej naszej Fundacji.

Zarząd Fundacji Gazety Podlaskiej.

Dodaj komentarz