Kiergielewicz Zbigniew TW ps. „Zawadzki” Żelechów pow. Garwolin

By | Sierpień 11, 2015

Kiergielewicz Zbigniew s. Zbigniewa ur. 02.01.1930 IPN Lu 00419/307 TW ps. „Zawadzki” nr. rej. 8743 informacja wojskowa i UB Żelechów pow. Garwolin

Mieszkaniec Żelechowa pow. Garwolin. Wykształcenie 2 klasy szkoły zawodowej. Pracujący na stanowisku piekarza w spółdzielni w Żelechowie. Do współpracy z informacją wojskową zwerbował go 07.08.1951r. por. Lewandowski of. Inf. Wojskowej w 50 pp. Podczas odbywania służby wojskowej. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zawadzki”. Po wyjściu z wojska w 1953 roku został przejęty na kontakt przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W jego charakterystyce wystawionej 19 lipca 1953 roku przez sierż. Pawlik Henryka czytamy://..// Garwolin, dnia 19 lipca 1955 r. Ścisle tajne C H A R E K T E R Y S T Y K A pracy informatora ps. „ZAWADZKI” Informator ps. „Zawadzki” został zawerbowany w 1951r. przez Wydział Informacji 15 O.P.. Po powrocie do rezerwy w 1953 r. został podjęty na kontakt Powiatowego Urzędu Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Garwolinie i zarejestrowany po linii Wydziału V-go. Informator ps. „Zawadzki” wywodzi się z rodziny robotniczej, wykształcenie 2 klasy szkoły podstawowej, obecnie jest zatrudniony w charakterze piekarza w Spółdzielni w Żelechowie, możliwości operacyjnych do rozpracowania wrogiego elementu nie posiada. Z chwilą powrotu do rezerwy wpada w otoczenie swoich kolegów, którzy cieszą się złą opinią, często wszczynając bójki uliczne po pijanemu, jak również z nimi informator prowadzi sprzeczki bez uzasadnienia, często z przyczyn nieuzasadnionych zrywa spotkania, tłumacząc się tym, że był na zmianie nocnej, a materiałów nie posiada, bo spał bo spał w dzień, natomiast materiały zapodawane, z których ogółem dostarczył przez okres współpracy 9 doniesień są treści ogólnikowej, oparte na opowiadaniach osób postronnych, jak również przypuszczenia własne informatora. w rozmowie z informatorem nie wyczuwa się sympatii jako tajny współpracownik jest zarozumiały, stara się rozmawiać „per Ty”, a to z uwagi na to, że często pod wpływem alkoholu wychodzi bezpośrednio do pracownika podając rękę, lub proponując pójście na piwo i opowiada, że zna się z ludźmi na wyższych stanowiskach i pozwalają sobie na wypicie, a nawet pił piwo i co się dało w wojsku z oficerem W.P. z Informacji, a tu w cywilu to pół biedy, zwracane uwagi nie wywierają na nim żadnego wrażenia. W dniu 18VII1955r. przeprowadziłem rozmowę z informatorem, lecz informator powiedział, że jego możliwości są bardzo małe, gdyż na miasto mało wychodzi, a jak wyjdzie to przebywa tylko w gronie najbliższych kolegów, lub kuzynów. Na zapytanie czy chce dalej współpracować oświadczył, że tak, lecz żadnych materiałów nie przekaże, gdyż to co wiedział zapodał. W związku z tym pobrano zobowiązanie o zakończeniu współpracy i podziękowałem za przekazaną nam pomoc. Wniosek Informatora należy wyeliminować  z sieci agencyjno-informacyjnej z sieci, gdyż dalsza współpraca z nim nie rokuje żadnych korzyści na przyszłość, a teczki złożyć do archiwum. ( zachowano oryginalną pisownię)//..// Współprace z TW ps. „Zawadzki” zakończono 19.07.1955r. W archiwach IPN znajduje się 13 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz