Stańczuk Adam TW ps. „Suchy” Siedlce

By | Sierpień 11, 2015

Stańczuk Adam s. Mieczysława ur. 09.06.1954 IPN Lu 00415/14 i IPN Lu 00425/14 TW ps. „Suchy” nr rej. 29382 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tokarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 12.09.1974 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Zamościu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Suchy”. Współprace zakończono 9.04.1976 roku w związku z przejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz