Wiszniewski Jan TW ps. „Stojan” Siedlce

By | Sierpień 11, 2015

Wiszniewski Jan Ignacy s. Zygmunta ur. 30.09.1955 IPN Lu 00425/29 TW ps. „Stojan” nr. rej. 36038 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 22.08.1976 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stojan”. Współpraca została zakończona 29.12.1976 roku z powodu odejścia do rezerwy ze względu na stan zdrowia. W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz