Rudnik Mieczys TW ps. „Rafał” Strachów pow. Mińsk Mazowiecki

By | Sierpień 11, 2015

Rudnik Mieczysław s. Stanisława ur. 27.02.1960 IPN Lu 00415/32 i IPN Lu 00425/32 TW ps. „Rafał” nr. rej 45528 kontrwywiad wojskowy Strachów pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec wsi Strachów w powiecie Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności posadzkarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 29.09.1980 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Ostródzie. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rafał”. Współpracę zakończono 14.04.1982 roku w związku z przejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz