Prokurat Stanisław TW ps. „Nauczyciel” Opole Stare k. Siedlec

By | Sierpień 11, 2015

Prokurat Stanisław s. Józefa ur. 05.06.1954 IPN Lu 00414/564 TW ps. „Nauczyciel” nr. rej 4526 Opole Stare k. Siedlec

Mieszkaniec Opola Starego k. Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne Nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 w Siedlcach. W jego charakterystyce, którą wystawił 3.02.1986r. por. Ryszard Lesiak st. insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach możemy przeczytać między innymi: //..// Siedlce 1986-02-03 TAJNE SPEC. ZNACZENIA Egz. pojedynczy CHARAKTERYSTYKA TW pseudonim „Nauczyciel” nr. ew. 4526 Tajny współpracownik pseudonim „Nauczyciel” został pozyskany do współpracy przez WSI w czasie odbywania służby wojskowej 30.03.1979r. na zasadzie dobrowolności. Zobowiązania o współpracy nie napisał. Po ukończeniu służby wojskowej został przejęty przez Wydział III. //..// MOŻLIWOŚCI OPERACYJNE TW „NAUCZYCIEL” W początkowym okresie współpracy tw był wykorzystywany do rozpracowania działalności Stanisława Karpika. Obecnie nie ma w tym względzie żadnych możliwości gdyż jest z nim skłócony. Niewielkie są również możliwości źródła w rozpoznawaniu sytuacji w środowisku nauczycielskim ze względu na charakter pracy tw, a także nieutrzymywanie kontaktów towarzyskich z tym środowiskiem. PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEJ WSPÓŁPRACY W latach 1979-81 odbyto z tw 5 spotkań. Następnie współpracę zawieszono ze względu na niewielką wartość przekazywanych informacji i pokrywania się z informacjami uzyskiwanymi od innego źródła. W okresie tym tw był wynagrodzony jeden raz, paczką delikatesową o wartości 1472 zł. W roku 1985 współpracę podjęto ponownie. Źródło niechętnie zgodziło się ją kontynuować, lecz po dwóch spotkaniach zaczął unikać spotkań, tłumacząc to różnymi przeszkodami. Biorąc pod uwagę nikłe efekty dotychczasowej współpracy i niechęć źródła do jej kontynuacji celowym wydaje się jej rozwiązanie. //..// 11.03.1987r. został przekwalifikowany z tajnego współpracownika na kontakt operacyjny. 21.08.1989r. por. K. Pliszka st. insp. SB Wydz. III WUSW w Siedlcach wystawił wniosek o rozwiązanie współpracy i złożenie jego akt w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. W archiwum IPN znajdują się 22 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz