Zyśk Andrzej Antoni TW ps. Kristin Siedlce

By | Sierpień 11, 2015

Zyśk Andrzej Antoni s. Mariana ur. 04.02.1953 IPN Lu 00425/31 TW ps. „Kristin” nr. rej. 35522 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik urządzeń sanitarnych. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 28.11.1975 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Współpracę zakończono 22.12.1976 roku w związku z odejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy.

Dodaj komentarz