Sobieszak Andrzej ps. TW „Karin” Siedlce

By | Sierpień 11, 2015

Sobieszak Andrzej s. Stefana ur. 27.01.1953 IPN Lu 00415/77 i IPN Lu 00425/77 TW ps. „Karin” nr. rej. 35280 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz- mechanik. Do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 30.05.1976 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Elblągu. Na tę okoliczność podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy i obrał pseudonim konspiracyjny „Korwin”. Współpracę zakończono w związku z odejściem do rezerwy 20.04.1978 roku. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów odnoszących się do jego osoby.

Dodaj komentarz