Włodarczyk Marek TW ps. Kargul Kozietuły gm. Mordy

By | Sierpień 11, 2015

Włodarczyk Marek s. Władysława ur. 06.02.1953 IPN Lu 00415/30 i IPN Lu 00425/30 TW ps. „Kargul” nr. rej. 33479 kontrwywiad wojskowy Kozietuły gm. Mordy

Mieszkaniec wsi Kozietuły gm. Mordy. Wykształcenie średnie techniczne. Do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego na zasadzie dobrowolności został pozyskany 18.10.1975 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał  zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kargul”. Współpracę zakończono 6.10.1976 roku w związku z przejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.                   

 

 

Dodaj komentarz