Kilim Witold TW ps. „Buncol” Purzyca gm. Osieck

By | Sierpień 11, 2015

Kilim Witold s. Feliksa ur. 20.09.1960 IPN Lu 00425/276 TW ps. „Buncol” nr. rej. 74753 kontrwywiad wojskowy Purzyca gm. Osieck

Mieszkaniec wsi Purzyca w gminie Osieck. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tokarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej.11.09.1985 roku. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Buncol”. Współpracę zakończono 10.10.1986 roku w związku z przejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz