Kaczorek Stanisław TW „Agnieszka” Kłoczew

By | Sierpień 11, 2015

Kaczorek Stanisław s. Mieczysław ur. 12.03.1965 IPN Lu 00415/257 i IPN Lu 00425/274 TW ps. „Agnieszka” nr. rej. 71173 kontrwywiad wojskowy Kłoczew

Mieszkaniec Kłoczewa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 10.08.1985r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w JW. w Gdyni. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Agnieszka. Współpracę zakończono w związku z przejściem do rezerwy 08.10. 1986 roku. W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz