Borysiak Eugeniusz TW „Ekspert” Siedlce

By | Sierpień 11, 2015

Borysiak Eugeniusz s. Józefa ur. 12.02.1933 IPN Lu 00414/933 i IPN Lu 00419/1876 TW ps. „Ekspert” nr. rej. 6683 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pracował na stanowisku ekonomisty w Siedleckich Zakładach Drobiarskich a następnie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go 30.06.1983 roku na zasadzie dobrowolności st. insp. SB KW MO w Siedlcach por. Mieczysław Brzezek. W początkowym okresie współpracował z SB w a następnie, jako tajny współpracownik. Współpraca została zakończona 22.02.1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W jego charakterystyce, którą wystawił 22.02.1990 roku insp. WOG WUSW w Siedlcach por. Zdzisław Zienkiewicz czytamy: //..// Siedlce 1990.02.22 Tajne spec. Znaczenia egz. Pojedynczy Charakterystyka dot. TW ps. „Ekspert” nr. ewid. 6683 Pozyskany do współpracy w dniu 30.06.1983 roku na zasadzie współodpowiedzialnościza ład i porządek w kraju przez ppor. Mieczysława Brzezka. Jest żonaty, posiada jedno dziecko trzyletnie. Pracował w Siedleckich Zakładach Drobiarskich a obecnie w PGK Siedlce. W okresie współpracy odbyto 17 spotkań na terenie zakładu w pomieszczeniach służbowych TW lub na terenie miasta. Podczas współpracy systematyka spotkań była słaba spowodowana funkcją i stanowiskiem TW. Był wynagradzany w formie prezentów i paczek delikatesowych. Uzyskiwane informacje dotyczyły zagadnień ekonomicznych i zarządzania przedsiębiorstwem. Wnioski 1) ze względu na obecną sytuację społeczno-polityczną kraju i reorganizację Resortu Spraw Wewnętrznych wnoszę o rozwiązanie współpracy z dniem 22.02.1990 roku. 2) Teczkę personalną TW złożyć z zakwalifikowaniem do kategorii F-u/z. 3) Teczkę pracy TW złożyć z zakwalifikowaniem do kategorii B-5/z. 4) W przypadku zainteresowania się materiałami przez inną jednostkę udostępniać bez porozumienia się z tutejszym Wydziałem. //..// W archiwach IPN znajduje się 47 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz