Wysokińska Teresa TW ps. „Barbara” Siedlce

By | Maj 1, 2015

Wysokińska Teresa c. Wacława ur. 23.04.1940r. IPN Lu 00423/285 TW ps. „Barbara” nr. rej. 2671 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniona, jako pracownik fizyczny na stanowisku dzielacza korespondencji w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym nr. 2 w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował ją 30.10 1976r. por. Aleksander Mazek kier. zmiany Wydz. „W” KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Barbara”. Współpraca została zakończona 11.05.1978r. z powodu zmiany miejsca pracy. W czasie współpracy była wielokrotnie wynagradzana w formie pieniężnej i rzeczowej. W jej aktach zachowało się 20 własnoręcznie napisanych pokwitowań odbioru pieniędzy z rak funkcjonariuszy SB. W jej charakterystyce pracy, którą wystawił 29.05.1978r. por. Aleksander Mazek czytamy: //..// (zachowano oryginalną pisownię) Siedlce, dnia 28 maja 1978r. – Tajne spec. znaczenia – Egz. pojed. CHARAKTERYSTYKA tajnego współpracownika pseudonim „BARBARA” Nr. rej. 2671 Tajny współpracownik ps. „BARABARA” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa została pozyskana w 1976 roku na zasadzie lojalności przez, przez por. Mazek Aleksandra. Wykorzystywana była do współpracy wyłącznie z pionem „W”. Spotkania odbywano raz w miesiącu w L.K. Krypt. „PALMA”, na których omawiano konspirację i aktualne problemy w codziennej pracy. Za pracę dla punktu „W” była wynagradzana miesięcznie w kwocie 500 zł. Tajny współpracownik jest na średnim poziomie intelektualnym, z obowiązków służbowych wywiązuje się dobrze. Po pracy przebywa w gronie rodzinnym. Warunki materialne posiada średnie. Tryb życia prowadzi na średnim poziomie. W miejscu pracy i zamieszkania opinią cieszy się dobrą. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa była chętna i przestrzegała zasad konspiracji, jako tajny współpracownik odpowiada na zajmowanym stanowisku. W miesiącu kwietniu b.r. na własną prośbę zwolniła się z pracy na poczcie, ma zamiar pracować w Spółdzielni Ogrodniczej. Gdyby ponownie zaczęła pracować na Poczcie, może być w dalszym ciągu wykorzystywana przez pion „W”. //..//  W archiwach IPN znajduje się 66 dokumentów dotyczących jej osoby.

 

Dodaj komentarz