Wiśniewski Waldemar TW ps. „Jurek” Wanaty gm. Łaskarzew pow.Garwolin

By | Maj 1, 2015

Wiśniewski Waldemar s. Józefa ur. 08.08.1941r. IPN Lu 00414/87 i IPN Lu 00423/5 TW ps. „Jurek” nr. rej. 8235 Wanaty gm. Łaskarzew pow.Garwolin

Mieszkaniec wsi Wanaty gmina Łaskarzew pow. Garwolin.  Z zawodu kowal. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Budomontaż” w Warszawie w charakterze pracownika fizycznego na stanowisku brygadzisty betoniarza. Do współpracy z SB zwerbował 22.06.1973r. go por. Adolf Kot insp. Ref. SB KP MO w Garwolinie. Fakt werbunku potwierdził własnoręcznie napisanym zobowiązaniem o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jurek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o zachowaniu się dyplomatów z państw kapitalistycznych przyjeżdżających do miejscowości Wanaty oraz ich kontaktów z miejscowa ludnością. Za przekazywane informacje był wynagradzany w formie pieniężnej. Własnoręcznie napisał 8 pokwitowań odbioru pieniędzy z rak funkcjonariuszy SB. W jego notce informacyjnej z opracowania pod względem ewidencyjno-operacyjnym i archiwalnym akt sprawy TW ps. „Jurek” nr. archiwalny 297/I czytamy: //..// tw. ps. „Jurek” nr. ew. 2485 do współpracy pozyskany został 22.06.73 przez RSB Garwolin na podstawie dobrowolności. W dniu 10.05.78 wyeliminowany został przez Wydz. „B” KW MO Siedlce z powodu braku możliwości oper. i zmiany m. zamieszkania. //..// (pisownia oryginalna) W archiwach IPN zachowało się 85 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy i pokwitowania odbioru pieniędzy.

 

Dodaj komentarz