Wereda Jan TW ps. „Polek” Skórzec k. Siedlec

By | Maj 1, 2015

Wereda Jan Zygmunt s. Franciszka ur. 06.03.1931r. IPN Lu 00414/264 i IPN Lu 00423/31 TW ps. „Polek” nr. rej. 1175 Skórzec k. Siedlec

Mieszkaniec wsi Skórzec k. Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Członek ZSL. Zatrudniony w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym nr. 2 w Siedlcach na stanowisku dzielacza na ekspedycji. Do współpracy z SB zwerbował go 23 III 1974r. por. Michał Stefański st. of. grupy „W” Ref. SB KP MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Polek”. W jego kierunkowym planie wykorzystania opracowanym 6 V 1974 roku przez por. Stefańskiego czytamy: (pisownia oryginalna) //..//Siedlce dnia 6 V 74r. Tajne spec. znaczenia Egz. Nr. 1 Kierunkowy plan wykorzystania tw. ps. „POLEK” 1. Przekazywanie nam informacji dotyczących pracy na obiekcie jak: koordynacja wspólnych zagadnień między p. „W” a rozdzielnią, stosunki, jakie panują między pracownikami na ekspedycji. 2. Przestrzeganie prawidłowego obiegu korespondencji miedzy rozdzielnią a p. „W”. 3. Selekcja korespondencji na prywatną i urzędową oraz wydzielanie poszczególnych powiatów. 4. Meldowanie o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach jakie mogą zaistnieć na obiekcie jak: opóźnianie się ambulansów pocztowych PKP i PKS, brak pracownika na wydzielonym stanowisku rozdzielni. 5. Zbieranie i przekazywanie informacji dotyczących wypowiedzi na tematy polityczne /wydarzenia w kraju i na świecie/, gospodarcze i inne mogące interesować poszczególne piony. 6. Przekazywanie nam informacji dotyczących spraw związanych z klerem na tym terenie jak: stosunki, jakie istnieją między wiernymi a zakonem XX Marianów, sprawy budownictwa sakralnego na terenie klasztoru i poza klasztorem, wszelkiego rodzaju zbiórki i wycieczki /Pielgrzymki/, kontakty miejscowego zakonu z parafianami i na czym one polegają, skład aktywu parafialnego. 7. Okresowa kontrola tw. poprzez posiadaną sieć agenturalna. 8. Szkolenie tw. co do sposobu zbierania i przekazywania informacji, przestrzegania zasad konspiracji i tajemnica państwowa. 9. Okresowa kontrola środowiska, w którym przebywa nacodzień tw. i sprawy, jakimi żyje. //..// W jego końcowej charakterystyce końcowej, którą wystawił 24,05.1983r. kpt. R. Ogórowski kierownik zmiany sekcji „W” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Siedlcach możemy przeczytać miedzy innymi: (pisownia oryginalna)//..//CHARAKTERYSTYKA końcowa tw ps. „Polek” Tajny współpracownik ps. „Polek”, jako długoletni pracownik poczty wywiązywał się nienagannie z pracy zawodowej i we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Dał się poznać w środowisku pracy, jako dobry kolega i towarzysz pracy. Od kilku lat narzekał na pogarszający się stan zdrowia. Od początku bieżącego roku przebywał przez dłuższy okres czasu w szpitalu. //..// Tajny współpracownik ps. „Polek” wykorzystywany był wyłącznie do pracy przez pion „W” Służby Bezpieczeństwa. Pozyskany na zasadzie lojalności do współpracy 23.03.1974 roku. Nie stwierdzono w okresie pracy naruszenia z jego strony zasad konspiracji. Spotkania odbywano z nim w LK krypt. „Palma”, ostatnie z nich odbyło się 09 grudnia 1982 roku, na którym został wynagrodzony kwotą 1200zł. Osobiście tw ps. „Polek” nie jest mi znany. Z materiałów teczek, które zostały mi przekazane wynika, że pogarszający się stan jego zdrowia w ubiegłym roku utrudniał mu bardzo pracę. Podczas pobytu w szpitalu i obecnym okresie, jak uzgodniliśmy z bezpośrednim przełożonym i tw ps. „Józef”, że nie będziemy nawiązywali kontaktu z Tw ps. „Polek”.//..// W związku z powyższym postanowiono przerwać współpracę z tw ps. „Polek” bez pobierania od niego zobowiązania końcowego. //..//  W okresie współpracy był kilkadziesiąt razy wynagradzany pieniężnie i rzeczowo za przekazywane informacje. W jego aktach zachowało się 96 napisanych własnoręcznie pokwitowań pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB. Współpracę z TW ps. „Polek” ostatecznie została zakończona 1.06.1983 roku a jego Teczki Personalna i Pracy zostały przekazane do archiwum Sekcji „C” WZO KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii „B”. W archiwach IPN znajduje się 156 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz