Szczepaniak Bogusława TW ps. „Jola” Mińsk Maz.

By | Maj 1, 2015

Szczepaniak Bogusława c. Mariana ur. 07.10.1854r. IPN Lu 00414/236 i IPN Lu 00423/26 TW ps. „Jola” nr. rej. 4315 Mińsk Mazowiecki

Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie podstawowe. Pochodzenie społeczne robotnicze.  Zatrudniona na stanowisku ekspedienta w UPT Mińsk Mazowiecki. Do współpracy z SB z Wydz. „W” KW MO w Siedlcach pozyskał ją 20.04.1979r mł. chor. B. Mateńko st. kontroler Wydz. „W”. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jola”. Za współpracę była wynagradzana w formie pieniężnej. W notce informacyjnej z opracowania jej osoby przez SB pod względem informacyjno-operacyjnym i archiwalnym zapisano://..// (pisownia oryginalna) Pozyskany został dn. 20.04.1979r. przez Wydz. „W” KW MO Siedlce na podstawie dobrowolności. W dniu 22.10.1981r. wyeliminowany z czynnej sieci tw po wykonaniu określonego zadania. //..// W archiwach IPN znajduje się 78 dokumentów dotyczących jej osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy i 10 pokwitowań odbioru pieniędzy z rak funkcjonariuszy SB.

Dodaj komentarz