Rogalski Piotr TW ps. „Patryk” Siedlce

By | Maj 1, 2015

Rogalski Piotr s. Eugeniusza ur. 18.01.1964r. IPN Lu 00414/965 i IPN Lu 00423/52 TW ps. „Patryk” nr. rej. 9409 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności formierz-odlewnik. Zatrudniony na stanowisku ślusarza w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 25.08.1989r. ppor. Jan Jurzyk kier. Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zabezpieczenie operacyjne gości hotelowych Zajazdu „Hetman”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Patryk”.Za przekazywane informacje był wynagradzany pieniężnie. W jego aktach znajduje się własnoręcznie napisane pokwitowanie odbioru 15 tys. zł za przekazane informacje z 29.12.1989r. Współpracę zakończono 22.01.1990r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 27 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy.

 

Dodaj komentarz