Łukasiewicz Alicja TW ps. „Patryk” Siedlce

By | Maj 1, 2015

Łukasiewicz Alicja c. Romana ur. 27.09.1958 IPN Lu 00414/474 i IPN Lu 00423/38 TW ps. „Patryk” nr. rej. 6875 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Absolwentka policealnego studium zawodowego o specjalności hotelarz. Zatrudniona na stanowisku recepcjonistki w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Do współpracy z SB w charakterze tajnego współpracownika Sekcji „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach pozyskał ją 9.12.1983 roku mł. chor. Ryszard Sitkiewicz. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy. Celem pozyskania było zapewnienie stałego dopływu informacji na temat gości przebywających w Zajeździe. W jej charakterystyce wystawionej 20.02.1988r. przez mł. chor. Ryszarda Sitkiewicza możemy przeczytać: //..// CHARAKTERYSTYKA TW ps. „PATRYK” nr. ew. 6875 za okres od 27.12.1983r. do 18.02.1988r. TW ps. „Patryk” został pozyskany do współpracy w celu zapewnienia stałego dopływu informacji na temat pobytu i kontaktów cudzoziemców z kk na terenie Zajazdu Turystycznego „Hetman” w Siedlcach. Przez okres współpracy tzn od dnia 9.12.11983r. do 25.04.1984r. TW przekazywał informacje pisemnie oraz ustne. Za co był wynagradzany pieniężnie. Oda maja 1984r. ze względu na stan zdrowia został przeniesiony na inne stanowisko. Następnie po urodzeniu dziecka tzn. od dnia 26.11.1984r. przebywała na urlopie wychowawczym – 3 letnim. W międzyczasie zakład pracy nie przedłużył umowy o pracę i TW został zwolniony. Pozyskanie TW na zasadzie korzyści materialnych. Obecnie TW nigdzie nie pracuje. Wychowuje dziecko. Przez krótki okres współpracy TW dał się poznać jako osoba pozytywnie ustosunkowana do obecnej rzeczywistości. Jest to osoba grzeczna i spokojna oraz szczera.( zachowano oryginalną pisownię) //..//  22.02.1988r. wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy i złożenie jej akt w archiwum Biura „C” WZO WUSW w Siedlcach w kategorii B-5/Z.W archiwach IPN znajduje się 59 dokumentów dotyczących jej osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy i pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

Dodaj komentarz