Giers Andrzej TW ps. „Zakrzewski” Węgrów

By | Maj 1, 2015

Giers Andrzej s. Mieczysława ur. 19.02.1945 r. IPN Lu 00414/415 i IPN Lu419/441 TW ps. „Zakrzewski” nr. rej. 5496 Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Właściciel prywatnej taksówki. Do współpracy z SB pozyskał go 6 VI 1970 roku sierż. Adam Bartkiewicz of. op. Ref. SB KP MO w Węgrowie. Celem pozyskania było jak czytamy w Arkuszu przebiegu współpracy wystawionym 15.08.1972 roku: //..//uzyskiwanie poprzez tw ps. „Zakrzewski” informacji o pobycie cudzoziemców na terenie Węgrowa i powiatu. Jak zachowania się, postepowania i kontrola osób, u których przebywali. Zbieranie informacji o przejeździe i pobycie wozów dyplomatycznych w Węgrowie i na terenie powiatu. Wykorzystywać tw do kontroli osób przechodzących w zagadnieniu krypt. „Motyle” ora osób, które wyjeżdżają lub wyjeżdżały za granicę. Będzie wykonywał inne zadania zlecane w zależności od określonej sytuacji politycznej, ekonomicznej itp.//..//(zachowano oryginalną pisownię) W dokumentacji dotyczącej jego osoby są wykazane 122 spotkania, jakie odbył w okresie lipiec 1970 – maj, 1976 na których to złożył szereg doniesień dotyczących między innymi księdza Gromka, św. Jehowy Wołynka, a także mieszkańców Węgrowa i okolic Ilczuka, Wintorka, Kurowskiego, Wąsowskiego, Więzaka, Salacha, Kalata, Gołębiowskiego i wielu innych. Informował też o faktach rozprowadzaniem mięsa z nielegalnego uboju i produkcji bimbru. Obszernie informował o nastrojach i wypowiedziach ludzi korzystających z jego taksówki. Prowadzili go następujący funkcjonariusze SB: sierż. Adam Bartkiewicz of. op. Ref. SB KP MO w Węgrowie do 6 VIII 1970r. następnie od 20.08.1971 r. ppor. B. Nojszewski insp. oper. SB KP MO w Węgrowie, 0d 17.04.1973 r. st. insp. Wydz. II KW MO w Warszawie J. Strzerzewski i od 9.09.1977 st. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach W. Antoński. W archiwach IPN zachowało się 186 dokumentów dotyczących jego w tym teczka personalna i pracy oraz własnoręcznie napisane zobowiązanie.

Dodaj komentarz