Gaworek Jan TW ps. „Władysław” Mordy

By | Maj 1, 2015

Gaworek Jan s. Grzegorza ur. 24.03.1919r. IPN Lu 00414/177 i IPN Lu 00423/18 TW ps. „Władysław” nr. ew.1171 Mordy

Zamieszkały w Mordach. Pochodzenie chłopskie. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. W latach 1963-70 był członkiem PZPR pełniąc funkcję sekretarza terenowego w Mordach. Z partii został usunięty dyscyplinarnie w 1970r. Zatrudniony w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym nr. 2 w Siedlcach na rozdzielni korespondencji w charakterze dzielacza. Do współpracy z SB zwerbował go 28.09.1961r. Marian Kieszkowski st. of. oper. Wydz. „W” SB KMO m. st. Warszawy. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB.  W notce informacyjnej TW ps. „Władysław” czytamy: //..//Do współpracy pozyskany został w dniu 28.09.1961 przez b. RSB KP MO Siedlce na podstawie dobrowolności. Wykorzystywany był w punkcie „W” a następnie w Wydz. „W” KW MO Siedlce. W dniu 10.04.1979r. wyeliminowany został z czynnej sieci z powodu przejścia na emeryturę. //..// W jego charakterystyce, którą wystawił Kier. Zmiany Wydz. KW MO w Siedlcach kpt. A. Mazek możemy między innymi przeczytać: //..// Tajne spec. Znaczenia Egz. poj. CHARAKTERYSTYKA tw. ps. „Władysław” Nr ewidencyjny 1171. Tajny współpracownik ps. „Władysław” pozyskany został do współpracy ze Sł. Bezp. w 1961r. na zasadzie lojalności. Wykorzystywany był wyłącznie do współpracy z pionem „W”. Spotkania z wymienionym odbywały się raz w miesiącu. Jeśli zachodziła potrzeba operacyjna lub inne okoliczności to spotkanie wywoływała jedna ze stron. Spotkania z tw ps. „Władysław” odbywały się w L.K. krypt. „Palma” (lokal ten znajdował się na terenie UPT 2) Za pracę dla punktu „W” tw ps. „Władysław” wynagradzany był miesięcznie kwotą 400zł /czterysta/ w początkowym okresie i kwotą 600zł /sześćset/ w ostatnim czasie. Tajny współpracownik jest na średnim poziomie intelektualnym. Z obowiązków służbowych wywiązywał się dobrze. Po pracy przebywa w gronie rodzinnym. Warunki materialne posiada średnie. Tryb życia prowadzi na śrenim poziomie. Opinią w miejscu pracy i zamieszkania cieszy się dobrą. Do współpracy ze Sł. Bezp. jest chętny i przestrzega zasad konspiracji. W okresie zagrożenia może być wykorzystany do współpracy z pionem „W”. W okresie swojej współpracy był ok. 200 razy wynagradzany w formie pieniężnej łącznie na kwotę 90 600zł. Współpracę zakończono 10.04.1979r. z powodu przejścia na emeryturę. W archiwach IPN zachowało się 275 dokumentów w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy oraz 196 własnoręcznie napisanych pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

 

Dodaj komentarz