Dmowski Ryszard Stanisław TW ps. „Andrzej” Siedlce

By | Maj 1, 2015

Dmowski Ryszard Stanisław s. Stanisława ur. 13.03.1935r. IPN Lu 00414/98 i OPN Lu 00423/10 TW ps. „Andrzej” nr. rej. 3899 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Członek PZPR. Pracownik Rejonowego Urzędu Telekomunikacji w Siedlcach na stanowisku montera odpowiedzialnego za podłączenia telefonów. Do współpracy z SB pozyskał jego 11.04.1968 roku por. J. Konciak st. oficer Techniki Operacyjnej Sekcji „T” KS MO w Warszawie. Celem pozyskania jego osoby było wykorzystanie go po linii Podsłuchu Telefonicznego Sekcji II Wydziału „T”. Na tą okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy.  Za wykonywane zadania zlecane przez SB i udzielane informacje był wielokrotnie wynagradzany w formie pieniężnej. Zachowały się w jego aktach 22 własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB. Współpraca została zakończona 8 maja 1973 roku z powodu zmiany stanowiska pracy. Z tego powodu stał się bezużyteczny dla pionu „T”. W archiwach IPN znajduje się 88 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz