Borkowska Eugenia LK krypt. „Lotnisko” Łuków

By | Maj 1, 2015

Borkowska Eugenia c. Floriana ur. 02.10.1926r. IPN Lu 00414/791 i 00419/1720 LK krypt. „Lotnisko” nr. rej. 8130 Łuków

Mieszkanka Łukowa. Pochodzenie chłopska. Rencistka. Bezpartyjna. 11 czerwca 1986 roku zawarła umowę na użyczanie swojego mieszkania we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 8 do 15 na potrzeby SB w charakterze Lokalu Kontaktowego o kryptonimie „Lotnisko” w zamian za wynagrodzenie. Wynagradzana była kwartalnie. Łącznie 12 razy na ogólną sumę 43 tys. zł. Z ramienia SB prowadził ją ppor. Cezary Miazek st. insp.  SB RUSW w Łukowie. W Lokalu Kontaktowym krypt. „Lotnisko” łukowska SB spotykała się z tajnymi współpracownikami jak np.; TW „Muzyk” nr. rej. 7059, TW „Tadeusz I” nr. rej. 7141, TW „Elka” nr. rej. 7185.!9.01.90r. wystawiono wniosek o wyeliminowanie LK „Lotnisko” z sieci lokali kontaktowych w związku z tym, że właścicielka wypowiedziała 14.01.1990r. umowę z powodu tego, że w jej mieszkaniu zamieszkał jej wnuczek. W archiwach IPN zachowały się 42 dokumenty dotyczące jej osoby w tym własnoręcznie podpisana umowa o użyczeniu lokalu i 12 własnoręcznie napisanych pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

Dodaj komentarz