Bareja Władysław TW ps. „Antoś” Siedlce

By | Maj 1, 2015

Bareja Władysław s. Piotra ur. 18.08.1923r. IPN Lu 00419/373 TW ps. „Antoś” informacja wojskowa Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Do współpracy z Informacją Wojskową został zwerbowany 31.11.1946r. podczas odbywania służby wojskowej. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy następującej treści: (pisownia oryginalna) //..// Zobowiązanie. Ja kpr. Bareja Władysław s. Piotra zobowiązuję się dobrowolnie dopomagać Organom Informacji W.P. w ujawnianiu wrogich elementów działających ma szkodę Demokr. Państwa Polskiego oraz demaskować agentów obcego wywiadu. Jak również członków wrogich podziemnych organizacji. Współpracę z Organami Inform. zachowam w ścisłej tajemnicy nawet przed najbliższą rodziną. Za zdradę Organów Inform. Oraz za rozgłaszanie swej współpracy jestem uprzedzony. Materjały podawane przezemnie podpisywał będę pseudonimem „Antoś”. Bareja Władysław Sanok 31-XI-1946 Zobowiązanie przyjął Oficer Informacji 32 pp. por. (podpis nieczytelny) //..// W jego charakterystyce 10 III 1947r. przez por. (nazwisko nieczytelne) oficera Informacji 32 pp. czytamy: //..// Ściśle tajne Charakterystyka na t. informatora „Antoś” Informator „Antoś” za stosunkowo krótki okres swej współpracy wykazał dużą chęć i zainteresowanie, ostatnio na skutek jego pobytu w szpitalu łączność z nim została zerwana. Sanok dnia 10.III.!947r. Oficer Informacji 32 pp. (podpis nieczytelny) //..// W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz