Araj Wojciech TW ps. „Byk” Wola Burzecka gm. Wojciechów

By | Maj 1, 2015

 

Araj Wojciech s. Zygmunta ur. 19.04.1960r. IPN Lu 00415/212 i IPN Lu 00425/183 TW ps. „Byk” nr. ewid. 57521 kontrwywiad wojskowy Wola Burzecka gm. Wojciechów woj. siedleckie

 

Mieszkaniec wsi Wola Burzecka gm. Wojciechów woj. siedleckie. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektromonter. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został pozyskany 25.11.1981r. na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w Dęblinie. Współpracę zakończono 19.02.1984r. z powodu odejścia do rezerwy. W archiwach IPN zachowało się 9 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy i oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy faktu współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego.

 

Dodaj komentarz