Cholewka Józefa TW ps. „Wanda” Siedlce

By | Luty 7, 2015

 

Cholewka Józefa c. Jana ur. 30.05.1937 IPN Lu 00414/60 i IPN Lu 00423/2 TW ps. „Wanda” nr. rej. 6384 Siedlce

 

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie 6 klas szkoły podstawowej. Pracownik Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego nr. 2 w Siedlcach na stanowisku sprzątaczki. Do współpracy z SB zwerbował ją 12.08.1971 roku por. Michał Stefański st. oficer techniki operacyjnej Referatu „W” KP MO Siedlce. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wanda”. W jej charakterystyce pracy, którą wystawił 9.03.1975r. inspektor Grupy „W” KP MO w Siedlcach por. Aleksander Mazek czytamy: //..// (pisownia oryginalna) Charakterystyka tw. ps. „Wanda” nr. rej. 6384 Tw. ps. „Wanda” pozyskana została do współpracy ze SB przez por. Michała Stefańskiego 12 VIII 1971r. na zasadzie dobrowolności. Wykorzystywana jest ona do utrzymania porządku pod względem sanitarnym w pomieszczeniach punktu „W”. Podczas gdy tw. ps. „Wanda” sprząta pokoje służbowe praca w punkcie zostaje przerwana, tak, że nie jest ona zorjętowana o charakterze naszej pracy. Urządzenia techniczne punktu „W” są za kotarą i tw. tam nie wchodzi ze względu na konspirację. Spotkań z wymienioną nie umawia się a przeprowadza się z nią rozmowy w trakcie sprzątania pomieszczeń biurowych punktu „W”. Rozmowy te mają na celu sondażu naszej konspiracji pracy i przestrzegania służbowej. W toku rozmów nie uzyskano sygnałów ażeby ktoś z pracowników poczty, lub osób postronnych interesował się charakterem naszej pracy. Za sprzątanie pomieszczeń w punkcie „W” wynagradzana jest systematycznie każdego miesiąca kwotą zł. 300. Dzień i godzinę służbowych pomieszczeń jest uzgadniana każdo razowo w tygodniu, tak by na ten czas przerwać pracę punktu i nie doprowadzić do dekonspiracji pracy. Wymieniona wywodzi się z rodziny robotniczej. Posiada nie pełne wykształcenie podstawowe. Jest zdyscyplinowaną i dyskretną pracownicą, odpowiada warunkom na zajmowanym stanowisku, jako sprzątaczka. //..// Współpracę zakończono na wniosek por. A. Mazka 11 XII 1976 r. w związku ze zmianą miejsca pracy. W archiwach IPN znajdują się 73 dokumenty dotyczące jej osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy oraz kilkadziesiąt pisanych własnoręcznie pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

 

 

Dodaj komentarz