Mendyk Kazimierz TW ps. „Śmiały” Sinołęka pow. Mińsk Maz.

By | Luty 7, 2015

 

Mendyk Kazimierz Paweł s. Władysława ur. 29.07.1937r. IPN Lu 00419/567 TW ps, „Śmiały” Sinołęka pow. Mińsk Maz.

Z wykształcenia technik rolnik. Zatrudniony w Instytucie Sadownictwa w Sinołęce na stanowisku z-cy dyrektora. Do współpracy z SB pozyskał go 21 VIII 1961r. ppor. Józef Piotrowski st. of. oper. KP MO ds. SB w Mińsku Mazowieckim na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Śmiały”. Współpracę zakończono 31.07.1962r. w związku z tym, że tw wstąpił do partii (PZPR) stając się jej bardzo aktywnym działaczem. Jego akta zostały złożone w Wydziale „C” KW MO w Warszawie. W jego charakterystyce, którą wystawił 20 X 1961r. st. ofic. oper. KP MO Służby Bezpieczeństwa w Mińsku Maz. ppor. J. Piotrowski czytamy: (pisownia oryginalna) //..// Mińsk Mazowiecki dn. 20 X 61r. Tajne egz. nr. 1 C H A R E K T E R Y S T Y K A tajnego współpracownika ps. „Śmiały” ob. Mendyk Kazimierz Paweł s. Władysława i Stanisławy z d. Niegziłek ur. 29 VII 1937r. w Rososzy pow. Siedlce. Pochodzi z rodziny średniorolnego chłopa. Rodzice jego obecnie pracują na gospodarstwie w miejscowości Rososz. Wymieniony z młodych lat uczęszczał do szkoły podstawowej a następnie szkoły rolniczej, którą ukończył z wynikiem dobrym. Po ukończeniu szkoły rolniczej w Siedlcach przez okres dwóch lat pracował, jako agronom w Prez. Pow. Rad. Narod. W Siedlcach. następnie przeniósł się do Instytutu Badań Sadownictwa w Sinołęce, gdzie pracuje do obecnego czasu. Wymieniony został pozyskany do współpracy z naszymi organami w dniu 21 VIII 61 r. na podstawie dobrowolności w sprawie rozpracowania kontaktów z cudzoziemcami ob. Cegłowskiego Stanisława, na którego jest prowadzona sprawa operacyjnego sprawdzenia Nr. 145. W czasie krótkiego okresu współpracy wymienionego z naszymi organami dał on szereg cennych danych odnośnie kontaktów figuranta z cudzoziemcami z kraji kapitalistycznych, którzy odwiedzali w jego miejscu zamieszkania. Możliwości tajnego współ. „Śmiały” w powyższym rozpracowaniu są bardzo dobre ze względu na to, że wymieniony posiada zaufanie zarówno u samego figuranta jak u pozostających pracowników danego instytutu. Z jednej strony, że często zastępuje figuranta w jego pracy służbowej, gdy ten wyjeżdża poza teren instytutu tak w sprawach służbowych jak i prywatnych, a to skolei umożliwia mu dostęp do wszelkiej dokumentacji zarówno służbowej jak i prywatnej znajdujące się w gabinecie figuranta, a jednocześnie ma możność ustalenia, w jakim celu ten ostatni wyjechał. Z drugiej strony do danego instytutu często przyjeżdżają cudzoziemcy z kraji kapitalistycznych na różne zajęcia praktyczne i to skolei umożliwia mu ustalanie ich kontaktów i zainteresowań. Tajny współpracownik ps. „Śmiały” mimo krótkiego z nim współpracy wykazał się szczerym prawdomównym zdyscyplinowany współpracownikiem. W dalszej z nim współpracy należy zwrócić uwagę na wszechstronne go wykorzystanie odnośnie nawiązywania przez niego kontaktów z cudzoziemcami przybywającymi na praktykę z państw kapitalistycznych, mając na uwadze w przyszłości wysłanie go w odwiedziny za granicę do odwiedzenia byłych studentów-cudzoziemców. W związku z tym stawiam wniosek na główny kierunek wykorzystania wymienionego w pracy na najbliższy okres czasu. //..// W archiwach IPN znajdują się 22 dokumenty dotyczące jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz