Karabin Stanisław TW ps. „Lis” Houble

By | Luty 7, 2015

 

Karabin Stanisław Józefa ur. 10,02.1933 IPN Lu 00414/261 i IPN Lu 00423/30 TW ps. „Lis” nr. rej. 1173 Houble

Rolnik ze wsi Houble pow. Siedlce. Pracował w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym nr. 2 w Siedlcach. Początkowo, jako doręczyciel a następnie dzielacz w sortowni poczty w tymże Urzędzie. Do współpracy z SB pozyskał go por. Michał Stefański st. of. grupy „W” KP MO w Siedlcach w 1974r. Jego praca, jako TW była b. wysoko oceniana przez SB, za co był wynagradzany w formie miesięcznej pensji, co roku podwyższanej. W jego charakterystyce pracy wystawionej 27.03.1979r. możemy przeczytać między innymi: //..// Siedlce 27.03.1979r. Tajne spec. Znaczenia Egz. nr. 2 CHARAKTERYSTYKA t.w. ps. „LIS” Nr. ew. 1173 TW ps. „LIS” jest długoletnim pracownikiem poczty. Pracował na różnych stanowiskach i jest dokładnie zapoznany z pracami na obiekcie. Ostatnio pracuje na ekspedycji, jako dzielacz. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został pozyskany w 1974 roku na zasadzie lojalności. TW ps. „LIS” wykorzystywany jest wyłącznie do pracy z pionem „W”. Spotkania z wymienionym odbywają się raz w m-cu., Jeśli zachodzi potrzeba operacyjna lub inne okoliczności, to spotkanie wywołuje jedna ze stron. Spotkania odbywają się w LK krypt. „PALMA”, (LK „PALMA” znajdował się na terenie UPT, 2) na których omawia się: – istniejące problemy na rozdzielni, koordynację pracy pomiędzy rozdzielnią a punktem „W” i konspirację wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Za pracę dla punktu „W” TW wynagradzany jest miesięcznie od 1.01.1979 roku kwotą zł 600 (sześćset). Tajny współpracownik jest na średnim poziomie intelektualnym. Z obowiązków służbowych wywiązuje się dobrze. Po pracy przebywa w gronie rodzinnym zajmując się pracą na własnym gospodarstwie rolnym. Tryb życia prowadzi na średnim poziomie. Wśród pracowników i otoczenia opinią cieszy się dobrą. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa jest chętny i przestrzega zasad konspiracji. Odpowiada wymogom, jako tajny współpracownik na zajmowanym stanowisku.//..// Współpracę z TW „LIS” zakończono 1 kwietnia 1983 roku z powodu braku możliwości realizacji zadań będących w zainteresowaniu pionu „W”. Jego Teczkę Personalną i Teczkę Pracy złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do grupy „A”. W notce uzasadniającej ten fakt wystawionej 8.04.1983r. przez kpt. R. Ogórowskiego kierownika zmiany sekcji „W” KW MO w Siedlcach czytamy: //..// Notka służbowa W dniu 01 kwietnia 1983r. podczas spotkania z Tw „Lis” nr. ew. 1173 zostałem zapoznany z tw. W spotkaniu uczestniczył ppłk. Serwa E. Celem spotkania było podziękowanie za długoletnią współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, wynagrodzenie tw ps. „Lis” i pobranie od niego końcowego zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy dotychczasowej współpracy z naszą Służbą. Tw ps. „Lis” otrzymał rentę, będzie przebywał w miejscu zamieszkania, nie będzie mógł realizować naszych zadań. Zamierzenia nasze podczas spotkania osiągnęliśmy.//..//W archiwach IPN znajduje się kilkaset dokumentów potwierdzających jego współpracę z SB w tym ponad sto własnoręcznie pisanych pokwitowań odbioru pieniędzy i dwa zobowiązania o podjęciu i zakończeniu współpracy.

 

 

Dodaj komentarz