Kobyliński Stanisław TW ps. „Kałamarz” Łozy gm. Tarków pow. Siedlce

By | Luty 7, 2015

Kobyliński Stanisław s. Antoniego ur. 01.09.1919r. IPN Lu 00419/149 TW ps. „Kałamarz” Łozy gm. Tarków pow. Siedlce

Rolnik ze wsi Łozy gm. Tarków pow. Siedlce. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. W jego aktach znajduje się napisane 8 IX 1950 roku własnoręcznie zobowiązanie o współpracy z PUBP w Siedlcach. W jego charakterystyce pracy za IV kwartał 1952r. wystawionej przez referenta Sekcji III PU BP w Siedlcach sierż. S. Walkowskiego możemy przeczytać: //..// ( pisownia oryginalna) CHARAKTERYSTYKA informatora ps. „Kałamarz” za IV-ty kwartał 1952r. Inf. ps. „Kałamarz” zwerbowany w dniu 12.12.1950r. przez Kierownika Sekcji III-ej Zagórskiego Jana //..// Inf. ps. „Kałamarz” politycznie słabo wyrobiony, cech dodatnich nie posiada. Przed 1939r. zamieszkiwał przy rodzicach pomagając na gospodarstwie rolnym, politycznie nie udzielał się. W okresie okupacji przebywał przy rodzinie pracował na gospodarstwie rolnym. W 1942r. wstąpił do organizacji A.K. pod d-ctwem Kołota Bolesława ps. „Czesław” w organizacji A.K. trudnił się rozpowszechnianiem prasy. W akcjach udziału nie brał. Po wyzwoleniu Polski przebywał przy rodzicach zajmując się pracą na gospodarstwie rolnym. W 1945r. został zwerbowany do nielegalnej organizacji „WiN”, w której to będąc członkiem przeprowadzał wywiad o obserwacji o ruchach U.B. W.P. i M.O. w terenie. W okresie amnestii w 1947r. z przynależności do organizacji „WiN” nie ujawnił się, obecnie pracuje na gospodarstwie rolnym. Inf. ps. „Kałamarz” został zwerbowany w celu rozszyfrowania nieujawnionych czł. organizacji „WiN” oraz rozpracowania tego środowiska. Przy werbunku materiałów nie zapodał, od chwili zwerbowania był na kontakcie St. Ref. Natczuka Jana. Od 3 VI do 19 VIII 1952r. na kontakcie St. Ref. Zgódki Tadeusza, od 19 VIII 1952r. do chwili obecnej na kontakcie Ref. Walkowskiego Stefana. Obecnie inf. ps. „Kałamarz” pracuje po środowisku „WiN-owskim”. Zerwanych spotkań z inf. ps. „Kałamarz” w ostatnim kwartale nie było. Otrzymane doniesienia polegały na prawdzie i zostały sprawdzone przy pomocy inf. ps. „WiN”. Nowych k/materiałów w okresie IV-tego kwartału na inf. ps. „Kałamarz” nie uzyskano, za okres swej pracy inf. ps. „Kałamarz” otrzymał wynagrodzenie w sumie 250 zł. Inf. ps. „Kałamarz” docelowo poza środowiskiem „WiN-owskim” może być wykorzystywany po linii rozpracowania Stronnictwa Narodowego. Obecnie pozostaje na kontakcie Referenta Sekcji III-ej Walkowskiego Stefana. //..//Współpracę zakończono 2 III 1954 roku z powodu dekonspiracji w swoim środowisku na posterunku MO w Paprotni. Jego dokumenty przekazane do Departamentu II MBP w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 99 dokumentów dotyczących jego współpracy z UB.

 

 

Dodaj komentarz