Świderski Ryszard TW ps. „Janek” Siedlce

By | Luty 7, 2015

 

Świderski Ryszard s. Szczepana ur. 29.05.1944r. IPN Lu 00414/924 TW ps. „Janek” nr. rej. 7420 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z wykształcenia technik elektryk. Zatrudniony na stanowisku kierownika oddziału napraw lokomotyw spalinowych i elektrycznych Lokomotywowni PKP Siedlce. Do współpracy z SB zwerbował go 17.03.1986 roku por. Michał Firus st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo w kraju. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Janek”. Współpracę zakończono 22.02.1990 r. w związku ze zmieniającą się sytuacja społeczno-polityczną w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych a jego akta złożono w archiwum Biura „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B – 5 Z. W okresie współpracy był wynagradzany pieniężnie i rzeczowo. Przekazywane przez niego informacje były wykorzystywane w Sprawie Obiektowej kryptonim „Transport”. W archiwach IPN znajduje się 49 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz