Reszczyk Longina TW ps. „Dominik” Siedlce

By | Luty 7, 2015

 

Reszczyk Longina c. Ryszarda ur. 22.01.1951 r. IPN Lu 00414/971 i IPN Lu oo423/65 TW „Dominik” nr. ew. 9181 Siedlce

 

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie. Zatrudniona na stanowisku recepcjonistki w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Do współpracy z SB została zwerbowana 1.03.1989 r. przez ppor. Jana Jurzyka oficera SB Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Dominik”. Jako recepcjonistka mogła rozmieszczać gości hotelowych z kk w pokojach wskazanych przez SB, w których była zainstalowana aparatura podsłuchowa i udzielać informacji na ich temat i ich kontaktów. W swoim dość krótkim okresie współpracy spotkała się 13 razy z oficerami SB. Za udzielane informacje była wynagradzana 5 razy w formie pieniężnej na łączną kwotę 36000 zł. Współpracę zakończono 23.05.1990 r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 67 dokumentów dotyczących jej współpracy z SB w tym Teczka Personalna, Teczka pracy i liczne pokwitowania odbioru pieniędzy za udzielane informacje.

 

Dodaj komentarz