Adamczyk Kazimierz KO ps. „AK” Garwolin

By | Luty 7, 2015

 

Adamczyk Kazimierz s. Stanisława ur. 01.01.1929 r. IPN Lu 00414/406 i IPN Lu 00419/1243 KO ps. „AK” nr. rej. 3735 Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Zatrudniony w charakterze instruktora nauki jazdy w LOK w Garwolinie. Członek PZPR pełniący funkcję sekretarza POP tamże. Z powodu, że SB nie mogła werbować członków PZPR na tajnych współpracowników 20.03.1978 r. ppor. J. Sadowski insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach zwerbował go, jako informatora na statusie kontaktu operacyjnego. Celem pozyskania był fakt, że w/w był najbliższy sąsiadem figuranta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenie krypt. „Duet” Ed. Zaręby. Mógł on udzielać bezpośrednich informacji na temat kontaktów figuranta a jego mieszkanie mogło być wykorzystywane przez piony „B” i „W” wydz. III do bezpośredniej jego inwigilacji. 16.10.1984 r. został przekazany na kontakt ppor. Mirosławowi Ambroziakowi insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach do wykorzystania w Sprawie Obiektowej krypt „Liga” dotyczącej organizacji społeczno-politycznych. Współpracę zakończono 9.02.1987 r. z powodu braku możliwości operacyjnych KO z racji tego, że nie ma on kontaktów z osobami będącymi w zainteresowaniu SB. W czasie współpracy jeden raz został wynagrodzony upominkiem rzeczowym o wartości 500 zł. W archiwach IPN znajdują się 44 dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz