Chromiński Leszek TW ps. „Wojtek” Siedlce

By | Grudzień 6, 2014

 

Chromiński Leszek s. Stanisława ur. 25.05.1960 IPN Lu 00414/944 TW ps. „Wojtek” nr. rej 7493 Siedlce

 

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniony na stanowisku kierowcy w Zarządzie Wojewódzkim TPPR w Siedlcach. Do współpracy pozyskał go 21.06.1985r. ppor. M. Ambroziak z Wydz. III SB WUSW w Siedlcach na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wojtek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Drużba” (dotyczy środowiska TPPR), ponadto w/w zna osobiście figuranta Wydz. III Tomasza Olko. Współpracę zakończono 14.03.1990r w związku z reorganizacją resortu spraw wewnętrznych w wyniku zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej w kraju a jego akta złożono w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5. W archiwach IPN znajduje się 21 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz