Drawert Jarosław TW ps. „Paweł” Siedlce

By | Grudzień 6, 2014

 

Drawert Jarosław s. Pawła ur. 17.12.1948 IPN Lu 00414/929 TW ps. „Paweł” nr. rej. 8528 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne. Pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Siedlcach. Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności pozyskał go 14.10.1987r. ppor. Zdzisław Zienkiewicz insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Paweł”. W jego charakterystyce wystawionej w lutym 1990r. przez por. Zdzisława Zienkiewicza inspektora WOG WUSW w Siedlcach czytamy: //..//Charakterystyka dot. TW ps. „Paweł” nr. ew. 8528. Pozyskany do współpracy 14.10.1987 roku na podstawie współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo w kraju przez ppor. Zdzisława Zienkiewicza. //..//Obecnie zwolnił się z WPEC i zamierza założyć prywatną działalność handlową. Był wykorzystywany, jako źródło ogólnoinformacyjne. W okresie współpracy odbyto 21 spotkań na terenie miasta, najczęściej w samochodzie TW, mieszkaniu TW lub lokalu gastronomicznym. Podczas współpracy systematyka spotkań była dobra, był wynagradzany w formie prezentów 2 paczek delikatesowych. Kontakt z TW utrzymywany był na bieżąco. Informacje operacyjne były rzeczowe, fachowe i dogłębne. Wnioski: 1) Ze względu na obecną sytuację społeczno-polityczną w kraju i reorganizację Resortu Spraw Wewnętrznych wnoszę o rozwiązanie współpracy z dniem 22.02.1990 roku. 2) Teczkę personalną TW złożyć z zakwalifikowaniem do kategorii B-10/Z 3) Teczkę Pracy TW złożyć z zakwalifikowaniem do kategorii B-5/Z 4) W przypadku zainteresowania się materiałami przez inną Jednostkę udostępnić bez porozumienia się z tutejszym Wydziałem. Wykonano w 1 egzemplarzu. W archiwach IPN znajduje się 25 mikrofilmów zawierających dokumenty odnoszące się do jego osoby.

 

Dodaj komentarz