Tchórzewski Andrzej TW ps. „Mały” Siedlce

By | Grudzień 6, 2014

 

Tchórzewski Andrzej s. Czesława ur. 13.05.1957 IPN Lu 00414/709 TW ps. „Mały” nr. ew. 8131 Siedlce

 

Elektryk w Fabryce Narzędzi Skrawających „Vis” w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go st. insp. Wydz. V KW MO w Siedlcach Krzysztof Siwiński 26.05.1986r. Plan kierunkowy jego wykorzystania wystawiony 16.03.1988 przewidywał, że będzie wykorzystywany w następujących zadaniach: //..// Tw „Mały” wykorzystywany będzie w Sprawie Obiektowej krypt. „Elektron”. Poprzez niego realizowane będą przedsięwzięcia w następujących kierunkach:

 

  1. Ujawnianie nieprawidłowości w sferze produkcyjnej zakładu pracy.

  2. Ujawnianie faktów grożących wypadkiem nadzwyczajnym

  3. Ujawniania faktów działania nielegalnych grup, osób na terenie zakładu pracy

  4. Ujawniania nastroi niezadowolenia

  5. Rozpoznawanie postaw osób o poglądach prosolidarnościowych w zakładzie

  6. Zbieranie informacji dotyczących Kacprzaka

 

Z kolei jak podaje jego charakterystyka wystawiona 05.12.1989r.

 

//..//do współpracy pozyskany został 26.05.1986 na zasadzie współodpowiedzialności społecznej. Celem pozyskania było operacyjne zapewnienie dopływu informacji ze środowiska zakładowego. W/w wykorzystywany był do uzyskiwania informacji ogólnych, posiadał małą możliwość uzyskiwania nowych informacji z uwagi na wąski krąg kontaktów, zmienność pracy i kłopoty zdrowotne. W ostatnim okresie współpracy tw był zakwalifikowany, jako źródło sygnalizacyjne. W okresie współpracy odbyto z tw 50 spotkań. Tw ps. ?Mały” w chwili zmieniających się warunków społeczno-politycznych w PRL często odmawiał kategorycznie prowadzenia dalszej współpracy. WNIOSKI

 

W związku ze stanowiskiem tw ps. „Mały” nr. rej. 8131 wnoszę o”

 

  1. Rozwiązanie współpracy z dniem 05.12.1989

  2. Złożenie w archiwum WUSW Siedlce w nast. Kat. Teczka Personalna B-10, Teczka Pracy B-5

  3. Możliwość udostępniania materiałów bez porozumienia z wydziałem składającym

 

Podpisał kpt. Jędrych.

 

W okresie współpracy był kontrolowany przez TW „Dąb”, TW „Zdzisiek” i TW „Bartek”. W archiwach IPN zachowało się 35 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

 

 

 

Dodaj komentarz