Jaroszek Sławomir TW ps.”Mały” Węgrów

By | Grudzień 6, 2014

 

Jaroszek Sławomir s. Jana ur. 13.09.1962 IPN Lu 00414/181TW ps. „Mały” kontrwywiad wojskowy Węgrów

 

Mieszkaniec Węgrowa. Pozyskany został do współpracy z kontrwywiadem wojskowym podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej w Łasku (kompania transportowa). Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy. Współpracę zakończono 14.04.1984 w związku z przejściem w/w do rezerwy. W archiwach IPN zachowało się 9 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz