Częścik Zbigniew TW ps.”Leśnik” Siedlce

By | Grudzień 6, 2014

 

Częścik Zbigniew s. Józefa ur.19.08.1952 IPN Lu 00414/613 TW ps. „Leśnik” nr. rej. 6930 Siedlce

 

Z zawodu technik ekonomista. Pracownik banku BGŻ w Siedlcach. Motywem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat działalności finansowo-kredytowej Banku Gospodarki Żywnościowej w Siedlcach. Do współpracy został pozyskany 21.11.1983 roku. Pozyskania dokonał por. Władysław Foryś kierownik sekcji VII Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Pozyskanie nastąpiło na podstawie materiałów obciążających (jazda samochodem pod wpływem alkoholu). Za podpisanie współpracy odzyskał swoje prawo jazdy. (jest na tą okoliczność własnoręcznie napisane pokwitowanie odbioru prawa jazdy). W jego charakterystyce z dnia 30.01.1986 wystawionej przez kpt. W. Forysia możemy przeczytać, że://..//w trakcie dotychczasowej współpracy z tw „Leśnik” odbyto 18 spotkań, podczas których przekazał w formie ustnej i pisemnej szereg informacji na temat sytuacji występujących w bankach spółdzielczych, występujących nieprawidłowości na odcinku kredytowania gospodarki indywidualnej i jednostek gospodarki uspołecznionej oraz o stosunkach i atmosferze występującej w miejscu pracy jak również o osobach pozostających w zainteresowaniu naszej służby. Informacje przedstawiały istotną wartość operacyjną i były wykorzystywane w ramach spraw operacyjnych prowadzonych przez Wydz. VI. Z kolei charakterystyka z dnia 18.11.1989 roku mówi, że //..//w okresie współpracy TW ps. „Leśnik” przekazał szereg informacji w sprawach „Plon”, „Związek”.//..// z uwagi na zaistniała sytuację społeczno-polityczną, tw utracił możliwości operacyjne uzyskiwania interesujących informacji służbę bezpieczeństwa //..// W związku z powyższym postanowiono zaniechać dalszej współpracy z tw „Leśnik” i przekazać materiały dotyczące jego osoby do archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10. Wniosek podpisał mjr. W. Foryś. W archiwach IPN zachowało się 52 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz