Grzeszczuk Krzysztof ps. TW „Kazimierz” Siedlce

By | Grudzień 6, 2014

Grzeszczuk Krzysztof s. Stanisław ur.!5.02.1957 IPN Lu 00414/626 TW ps. „Kazimierz” nr. rej. 7595 Siedlce

Ostrzarz w Fabryce Narzędzi Skrawających „Vis” w Siedlcach. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 12.06.1985 r. st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach por. Krzysztof Siwiński. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Zwerbowany został w celu informowania o sytuacji wśród pracowników produkcyjnych i o nieprawidłowościach występujących na produkcji oraz kolportażu ulotek i biuletynów w zakładzie pracy. Jak podaje jego charakterystyka z września 1989 roku w okresie współpracy odbył 13 spotkań. Współpracę rozwiązano w związku ze zmianą miejsca pracy i przeniesieniem się w inny region kraju a jego akta złożono w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach. Próby nawiązania kontaktu w nowym miejscu zamieszkania nie przyniosły rezultatu. W archiwach IPN zachowało się 33 mikrofilmy zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz