Kulbicki Andrzej TW „Kapral” Siedlce

By | Grudzień 6, 2014

 

Kulbicki Andrzej s Henryka ur. 29.02.1952 IPN Lu 00414/665 TW ps. „Kapral” nr. rej. 7689 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Tokarz w FSO ZPP w Siedlcach. Zwerbował go współpracy 08.07.1985 chor. Ryszard Piłatowicz inspektor SB Wydz. V WUSW w Siedlcach. Pozyskanie nastąpiło na zasadzie dobrowolności i obywatelskiej współodpowiedzialności za kraj. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kapral”. Celem pozyskania było zbieranie informacji na temat osób zatrudnionych w FSO wchodzących w skład tak zwanej Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność i zbieraniem informacji dotyczących nieprawidłowości występujących w produkcji. Jak podaje jego charakterystyka z 1988r do momentu wyjazdu w 1987 roku na kontrakt do NRD odbyto z nim 12 spotkań. Był raz wynagradzany rzeczowo (upominek z okazji imienin). Po powrocie z NRD kategorycznie odmówił współpracy bez podawania uzasadnienia tej decyzji. W archiwach IPN zachowały się 53 mikrofilmy z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

 

Dodaj komentarz