Szymanek Andrzej TW ps. „Jurek” Siedlce

By | Grudzień 6, 2014

Szymanek Andrzej Dariusz s. Zdzisława 07.07.1962r. IPN Lu 00414/696 TW ps. „Jurek” nr. rej. 5944 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie niepełne średnie. Zatrudniony, jako elektryk w Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” Siedlce. Do współpracy zwerbował go 21.11.1981 roku ppor. B. Bala insp. Wydz. V SB WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim konspiracyjny „Jurek”. Był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie w styczniu i marcu 1982 roku na łączną sumę 2500 zł. W IPN są własnoręcznie przez niego pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB za przekazane informacje. Do 28.04.1988r. jego prowadzącym był ppor. B. Bala a następnie na kontakt przejął go por. J. Jędrych st. insp. Wydz. V SB a po nim od 7.04.1989r. prowadził go insp. Wydz. V SB ppor. A. Zaleski. W charakterystyce pracy TW ps. „Jurek”, którą wystawił on 2.12.1989 roku możemy przeczytać: //..// CHARAKTERYSTYKA TW ps. „Jurek „ nr. ew. 5944 W/w jest mężczyzną w wieku 27 lat o wykształceniu średnim technicznym narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne – robotnicze, zatrudniony na stanowisku pracownika fizycznego w jednym z działów WLKS „Mostostal” Siedlce. Do współpracy z SB pozyskany został przez insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach por. B. Balę w dn. 24.12.1981r. na podstawie dobrowolności. Podczas rozmowy pozyskaniowej wykorzystano fakt demonstracyjnego przerwania pracy przez tw w dniu 17.12.1981r. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji ze środowiska robotniczego WLKS „Mostostal” w Siedlcach o występujących tam nieprawidłowościach. Źródło ogólnoinformacyjne. W okresie od 25.04.1983r. do 28.06.1985r. tw odbywał zasadniczą służbę wojskową. W tym też okresie współpraca była z nim zawieszona i wznowiono ją z dniem 1.08.1985r. Łącznie odbyto 21 spotkań zorganizowanych zarówno na wolnym powietrzu jak i w samochodzie prywatnym pracownika operacyjnego. Wszystkie odbyte spotkania przebiegły przy zachowaniu warunków konspiracji. W większości tw przekazywał informację w formie ustnej oraz pięciokrotnie przekazał je w formie pisemnej. Informacje przekazywane przez tw sprawdzane były poprzez inne źródła, które potwierdzały ich wiarygodność. Innych środków kontroli tw niestosowana. Tw dwukrotnie był wynagradzany kwotami pieniężnym 1000zł oraz 1500zł. Przekazywane przez TW informacje były wykorzystywane m.in. SOR „Ulotki” SO „Konstrukcja” oraz SO „Budowa” i miały charakter ogólnoinformacyjny. Praktycznie od roku 1987 zaczął unikać spotkań z funkcjonariuszami SB a na zaproponowane terminy nie stawiał się. Ponawiane próby nie przynosiły rezultatów. Zachodzące w kraju zmiany w sytuacji społeczno-politycznej zdecydowały o zmianie postawy i niechęci do dalszej współpracy z SB. Wobec powyższego wnioskuję o rozwiązanie współpracy z tw ps. „Jurek” a teczkę personalną i pracy złożyć w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10/Z. //..// W archiwach IPN znajduję się 40 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osby.

 

Dodaj komentarz