Gnich Helena TW ps. „Helena” Mińsk Maz.

By | Grudzień 6, 2014

 

Gnich Helena c. Józefa ur. 26.07.1931 IPN Lu 00419/133 TW ps. „Helena” nr. rej. 8485 Mińsk Mazowiecki

 

Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Pracująca, jako pielęgniarka (instrumentariuszka) w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Pozyskana 16.08.1973 do Sprawy Obiektowej krypt. „Przyszłość” w celu kontroli grupy zawodowej pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu i przychodni przez plut. Krzysztofa Smoleńskiego z Referatu SB KP MO w Mińsku Mazowieckim. W jej charakterystyce wystawił 23.02.1976r. przez insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach szer. E. Dybek czytamy:

 

  1. Charakterystyka Tajnego Współpracownika TW ps. „Helena został pozyskany do współpracy w dniu 16.08.1973r. przez pracownika z byłego Referatu ds. Służby Bezpieczeństwa w Mińsku Mazowieckim do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. ”Chirurg”. Pozyskany został na zasadzie dobrowolności. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji ze Szpitala w Mińsku Maz. Gdzie występowało i występuje szereg nieprawidłowości. Przez okres współpracy dał się poznać, jako człowiek spokojny, nienadużywający alkoholu, inteligentny, posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów, cieszy się autorytetem wśród przełożonych i kolegów w pracy, jest słowny, towarzyski, obowiązkowy. Czas wolny spędza w gronie rodzinnym. Sytuacja materialna dobra.

  2. Ocena dotychczasowej pracy Do chwili obecnej odbyto z TW ps. „Helena” 27 spotkań, na których opracowano 27 informacji pisemnych dotyczących sytuacji w Szpitalu w Mińsku Maz., nieprawidłowości istniejących na oddziale chirurgicznym. Były one wykorzystywane do prowadzenia spraw operacyjnych „Chirurg”, „Pracownicy”. Oceniając dotychczasową współpracę uważam, że TW ps. „Helena” jest jednostką dobrą, zaangażowaną we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, wiadomości przekazywane przez niego są prawdziwe, obiektywne

  3. Kontrola Pracy Tajnego Współpracownika Przekazywane informacje przez TW są sprawdzane przez TW ps. „Medyk”, na drodze analizy informacji. Przekazane zadania TW wykonywał właściwie i sumiennie. W dalszym ciągu będzie kontrolowany przez osobowe źródła informacji, czy nie podjął działalności przeztępczejoraz czy informacje przekazywane są obiektywne i prawdziwe.

  4. Możliwości Tajnego współpracownika TW ps. „Helena” ma możliwość informowania o niektórych nieprawidłowościach występujących w ZOZ, a przeważnie na Oddziale Chirurgicznym w Mińsku Maz. oraz informacji dotyczących ordynatora tego oddziału.

  5. Kierunki wykorzystania Tajnego Współpracownika 1) ustalanie sytuacji konfliktowych występujących pomiędzy ordynatorem, a personelem oddziału chirurgicznego. 2) Ujawnianie w miejscu zamieszkania i pracy osób wykazujących wrogą postawę wobec Polski i ustroju socjalistycznego. 3) Ujawnianie nadużyć powstających na Oddziale Chirurgicznym dotyczących leków.

  6. Linia postępowania TW wykonując zadania zlecone przez Służbę Bezpieczeństwa może się zetknąć z propozycją udziału w szkodliwej działalności skierowanej przeciwko naszemu ustrojowi lub gospodarce narodowej. W takim wypadku TW będzie się kontaktował z pracownikiem SB, a do chwili otrzymania zadań i swoim zachowaniem uniemożliwi wrogą działalność.

  7. Szkolenie Tajnego Współpracownika Szkolenie TW przewiduje się w następujących kierunkach: – przestrzeganie zasad konspiracji oraz współpracy z SB wobec osób trzecich, – sposobu zdobywania informacji, – sumiennego wykonywania zleconych zadań oraz przekazywania swoich spostrzeżeń dotyczących określonych zjawisk i problemów.

  8. Wynagradzanie Tajnego Współpracownika Przez okres współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa wynagradzano TW kwotami pieniężnymi 4x500zł. Ostatnie wynagrodzenie było 12.12.1975r. Taka forma wynagrodzeń będzie nadal kontynuowana gdyż ona wyzwala w TW inicjatywę oraz ofensywność zdobywania przez niego informacji.

  9. Łączność z Tajnym Współpracownikiem 1) Spotkania planowe będą umawiane z TW na ostatnim spotkaniu uwzględniając datę i godzinę, kiedy TW będzie dysponował wolnym czasem. 2) Spotkania zapasowe będą w dn, następnym w tym samym czasie. 3) Wywołanie spotkań będzie się odbywać przez telefon do pracy 30-01 /prosić salę operacyjną/ lub do domu 40-41 /prosić po imieniu i nazwisku/. 4) Wywołanie spotkania przez TW – telefonuje pod Nr. 31-80 i prosi Gienka. 5) Spotkanie na hasło – Pani Gnich? – ciociu mówi Gienek. Jestem kilka dni w Warszawie. Kiedy ciocię mogę odwiedzić?

 

Współpracę z TW „Helena” zakończono 21.08.1978r. Wniosek o wyeliminowanie jej z czynnej sieci informatorów z możliwością wykorzystania jej w przyszłości wystawił mł. chor. P. Duszczyk insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach uzasadniając to brakiem jej możliwości operacyjnych (wąski zakres zdobywania informacji). Do momentu eliminacji odbyto z nią 52 spotkania i wielokrotnie wynagrodzono pieniężnie. Jej akta złożono w archiwum Biura „C WZO WUSW w Siedlcach, Teczka Personalna w kategorii B-30 a Teczka Pracy w kategorii B-15. W archiwach IPN znajdują się 93 dokumenty dotyczące jej osoby w tym liczne pokwitowania odbioru pieniędzy.

 

Dodaj komentarz