Chojecka Marianna TW ps. „Antek” Siedlce

By | Grudzień 6, 2014

 

Chojecka Marianna c. Piotra ur. 24.01.1946 IPN Lu 00419/1349 i IPN Lu 00414/471 TW ps. „Antek” nr. rej. 6932 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Z zawodu nauczyciel. Do współpracy z SB pozyskał ją 10.06.1985r. kpt M. Pawlak insp. SB Wydz. V WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy. W charakterystyce TW ps. „Antek” wystawionej 29.01.1988 przez kpt. M. Pawlaka roku czytamy: //..//TW ps. „Antek – kobieta lat 42. Narodowość i obywatelstwo polskie, wykształcenie studium nauczycielskie, pochodzenie chłopskie, mężatka, czworo dzieci od 6 do 20 lat, pracownik umysłowy Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Tajny współpracownik ps. „Antek” nr. ew. 6932 do współpracy pozyskany został w dniu 10.06.1985 roku na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek publiczny przez kpt. M. Pawlaka. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o figurancie sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Mały” (Marek Biały) nr. ew. 5338 oraz jego rodziny z miejsca zamieszkania. TW „Antek” był cały czas na kontakcie kpt. M. Pawlaka. Nie posiada rodziny za granicą. W woj. Biała Podlaska posiada działkę rekreacyjną z domkiem letniskowym gdzie spędza przez okres letni wakacje wraz z dziećmi. Brat TW „Antek” jest funkcjonariuszem SB WUSW w Siedlcach. TW „Antek” wykorzystywany był, jako źródło sygnalizacyjne. W okresie współpracy z TW „Antek” odbyto 13 spotkań. W miarę swych możliwości charakteryzował rodzinę i figuranta SOR „Mały”. Przekazywane informacje są wykorzystywane do opracowywania meldunków operacyjnych. Sporządzano wyciągi do SOR „Mały” oraz przekazywano informacje o figurancie do Wydz. III WUSW w Siedlcach. TW „Antek” nie sporządzał pisemnych informacji. Przekazywane ustnie informacje są prawdziwe. Spotkania z TW „Antek” odbywano w LK „Atlas”. TW „Antek” był wynagradzany w formie prezentów (dwukrotnie). W dniu 12.06.1987r. podczas spotkania kontrolnego przez naczelnika Wydziału V TW „Antek” odmówił dalszej współpracy ze względu na stan zdrowia oraz ograniczone możliwości uzyskiwania informacji o figurancie SOR „Mały”. W związku z powyższym postanowiono wyeliminować TW „Antek” z czynnej sieci Wydziału V a teczkę personalną oraz pracy złożyć w archiwum WZO w kategorii B-20. Kontakt z TW „Antek” może być nawiązany za pośrednictwem kierownictwa Wydz. V WUSW w Siedlcach. TW „Antek” był kontrolowany przez „W”. Materiałów nie udostępniać bez porozumienia się z N-kiem Wydz. V przez okres 10 lat. W archiwach IPN zachowało 107 dokumentów dotyczących jej osoby w tym Teczka Pracy i Teczka Personalna.

 

 

 

Dodaj komentarz