Perzanowski Bogusław TW „Zagłoba” Mińsk Maz.

By | Wrzesień 29, 2014

Perzanowski Bogusław s. Henryka ur. 16.01.1950r. IPN Lu 00425/11 TW ps. „Zagłoba” nr. rej. 22015 kontrwywiad wojskowy Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Z zawodu technik budowlany. Pracownik OS WSW w Mińsku Mazowieckim na stanowisku Technika Wojskowej Administracji Koszar. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym zwerbował go 26.01.1972r. ppłk. T. Stępień Pomocnik Komendanta OS WSW w Mińsku Mazowieckim w celu rozpoznania sytuacji operacyjnej wśród składu osobowego żołnierzy służby zasadniczej budujących basen w Mińsku Mazowieckim (był dowódcą tej grupy). Z organami kontrwywiadu wojskowego współpracował, jako żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową i następnie, jako cywilny pracownik WAK. Współpracę zakończono 30.12.1974r. z powodu zwolnienia się z pracy w wojsku. Był wynagradzany finansowo za udzielane informacje. W archiwach IPN zachowało się 13 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz