Żółkiewski Maciej Adam TW ps. „Wolter” Siedlce

By | Wrzesień 29, 2014

Żółkiewski Maciej Adam s Jerzego IPN Lu 00414/943 TW ps. „Wolter” nr. rej. 7511 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Do współpracy z SB zwerbował go mł. chor. Wiesław Krasuski insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach w marcu 1985 roku na zasadzie osiągnięcia korzyści materialnych. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wolter”. W jego kierunkowym planie wykorzystania i szkolenia wystawionym w styczniu 1987 roku przez W. Krasuskiego możemy przeczytać między innymi: //..// I Kierunki wykorzystania tajnego współpracownika –uzyskiwania informacji o kontaktach figurantów spraw operacyjnego rozpracowania kryptonim „Czarek” (Cezary Kaźmierczak), ”Harcerz” (Mirosław Andrzejewski), „SKOS”, sprawy obiektowej kryptonim „Terpol” oraz o osobach prowadzących wrogą działalność; – uzyskiwanie informacji o zaangażowaniu się figurantów prowadzonych sprawa i innych w działalności antypaństwowej; – uzyskiwanie informacji o innych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa działaniach figurantów i osób pozostających z nimi w kontakcie; – uzyskiwanie informacji ze środowiska akademickiego; – rozpracowania gruby sympatyków i działaczy byłej „S” ze środowiska akademickiego i innych; – kontroli operacyjnej i podejmowania działań neutralizujących przedsięwzięcia A. Prokopczuka; – uzyskiwanie informacji o nastrojach i opiniach społecznych dot. sytuacji społeczno-politycznej w PRL; – uzyskiwanie informacji ze środowiska osób uzależnionych od środków odurzających; – podejmowanie kombinacji zmierzających do „głębokiego” wprowadzenia go w środowisko osób prowadzących działalność antypaństwową. //..// Z kolei jego charakterystyce wystawionej 12.03.1990r. przez st. insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach por. Ryszarda Tomczyka czytamy: //..// Tajny współpracownik ps. „Wolter” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany w dniu 14 marca 1985r. przez mł. chor. W. Krasuskiego, z którym utrzymywał kontakt do dnia 2.02.1988r. następnie został przekazany do dalszej współpracy na kontakt por. R. Tomczyka. Podstawą pozyskania było osiągnięcie korzyści osobistych przez TW otrzymania pieniędzy i pomocy w sprawach osobistych. Pozyskanie TW ps. „Wolter” miało na celu zapewnienie dopływu informacji o kontaktach figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Harcerz” (Mirosław Andrzejewski) – o figurantach spraw operacyjnych „Biuletyn” i spraw obiektowych krypt. „Relax” i „Terpol” i innych osobach prowadzących wrogą działalność i dokonujących przestępstw kryminalnych. W okresie współpracy z TW odbyto łącznie 45 spotkań w czasie, których uzyskiwano informacje do w/w spraw operacyjnych. Większość informacji była sporządzana przez TW w formie pisemnej. Spotkania odbywano w LK „Tulipan” oraz w samochodzie służbowym i prywatnym pomieszczeniu kontaktu //..//zachowując zasady konspiracji. Przekazywane informacje TW uzyskiwał bezpośrednio, były one obiektywne i rzeczowe. Zlecone do wykonania zadania realizował chętnie przejawiając duże zaangażowanie. W okresie współpracy TW ps. „Wolter” był 9 razy wynagradzany w formie pieniężnej na ogólną kwotę 25500zł. (zachowały się liczne pisane przez niego własnoręcznie pokwitowania odbioru pieniędzy) Od czerwca 1989r. z chwilą zmiany sytuacji społeczno-politycznej TW ps. „Wolter” zaczął unikać współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Podejmowane działania podjęcia współpracy z TW nie dały pozytywnych rezultatów. (zachowano oryginalną pisownię)//..// Mając to na uwadze por. Tomczyk wystawił wniosek o zakończenie współpracy z TW ps. „Wolter” i złożenie jego akt w archiwum biura „C” WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN zachowało się 80 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

 

 

Dodaj komentarz