Zubek Mirosław TW ps. „Wojtek” Siedlce

By | Wrzesień 29, 2014

Zubek Mirosław s. Stanisława ur. 21.08.1959 IPN Lu 00414/556 TW ps. „Wojtek” nr. rej. 7701 Skórzec k. Siedlec

 

Mieszkaniec wsi Skórzec. Wykształcenie niepełne średnie. Z zawodu betoniarz-zbrojarz. Pracownik Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Siedlcach, a następnie w Zarządzie Krajowym ZMW w Warszawie na stanowisku kierownika zespołu kadr. W latach 1980-1984 współpracował z kontrwywiadem wojskowym ze strażnicy WOP w Węgorzewie. Do współpracy z SB pozyskał go ppor. Krzysztof Pliszka insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach 12.07.1985r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. W jego kierunkowym planie wykorzystania opracowanym 11.03.1987r. przez ppor. Pliszkę możemy przeczytać między innymi //…//biorąc pod uwagę realne możliwości TW ps. „Wojtek” oraz potrzeby operacyjne planuje się wykorzystywać go, jako źródło: 1) Sygnalizacyjno-informacyjne. 2) Inspiracyjne. Ad.1/ w celu właściwego operacyjnego zabezpieczenia dopływu informacji ze środowiska działaczy i członków organizacji młodzieżowych planuje się wykorzystanie TW ps. „Wojtek” uzyskiwania informacji dotyczących: – aktualnych wydarzeń w w/w środowiskach, – postawa osób pozostających w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, – występowania różnego rodzaju konfliktów i niezadowolenia, – występowanie zdarzeń lub zjawisk mających negatywny wpływ na działalność w/w organizacji, – powiązań rodzinnych działaczy i pracowników etatowych z osobami mieszkającymi w krajach kapitalistycznych i działaczami opozycji politycznej, – nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem społecznym i środkami finansowymi, – nastrojów i komentarzy związanych z aktualnymi wydarzeniami w kraju. Ad2/ Inspiracyjne wykorzystywanie TW ps. „Wojtek” będzie polegało na: – inspirowaniu określonych zachowań w pożądanym kierunku w środowisku organizacji młodzieżowych. //..//Wynagrodzenie TW będzie uzależnione od wartości przekazywanych informacji. Będzie miało formę pieniężną lub upominków rzeczowych. Z kolei w jego charakterystyce wystawionej 13.11.1988r możemy przeczytać: //..// Źródło od lat jest aktywnym działaczem ZMW i ZSL. Po przeprowadzeniu się na teren Siedlec kontynuował działalność w ZMW będąc członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Siedlcach.//..// W trakcie dotychczasowej współpracy odbyto z TW 31 spotkań. Źródło przekazało szereg istotnych informacji wykorzystywanych w sprawie obiektowej kryptonim „Junior” (część przekazano do Wydz. VI). Ponadto uzyskiwało potrzebne dokumenty. Wykonało również zadania podczas pobytu za granicą tj. w czasie Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie. TW chętnie i w sposób właściwie wykonuje zlecone mu zadania. Przejawia wiele inicjatywy własnej oraz utrzymuje stały kontakt z pracownikiem obsługującym. Nielojalności nie stwierdzono. Obecnie źródło pracuje w Warszawie. Zamierza jednak wkrótce powrócić do Siedlec. //..// Dotychczas sześciokrotnie wynagradzano tw na ogólną sumę 13530zł zarówno w formie pieniężnej jak i upominkami. Podpisał st. insp. Wydz. III por. K. Pliszka. 21.08.1989 roku wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy w związku z tym, że został przekazany na kontakt do Dep. III MSW w Warszawie. W archiwach IPN zachowało się 41 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby w tym pokwitowania odbioru pieniędzy i upominków rzeczowych.

Dodaj komentarz