Wierzbicki Zygmunt TW ps. „Sylwester” Siedlce

By | Wrzesień 29, 2014

Wierzbicki Zygmunt s. Stanisława ur. 17.10.1946 IPN Lu 00414/293 TW ps. „Sylwester” ne, rej, 6829 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Pracownik Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budowlanym „Oświata” w Siedlcach na stanowisku magazyniera. Do współpracy z SB pozyskał go 17.10.1983 r. na zasadzie dobrowolności przez mł. chorąży Ryszard Piłatowicz inspektor SB Wydz. V WUSW w Siedlcach. W analizie współpracy z TW ps. „Sylwester” w okresie od 17.10.1983 do 04.04.1984 opracowanej przez mł. chor. Piłatowicza możemy przeczytać między innymi: //..// Celem pozyskania był zapewnienie dopływu informacji dotyczących figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Skryci” nr. ew. 6403 ob. Sławomira Musieja oraz członków jego rodziny. W wykorzystaniu TW przewidziano również zadania związane z jego miejscem pracy tj. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „Oświata” w Siedlcach. W okresie współpracy dał się poznać, jako dobry Tajny Współpracownik. Wykazał wiele własnej inicjatywy, był punktualny i systematyczny. W powyższym okresie odbyto z TW „Sylwester” dziesięć spotkań, z których zostały sporządzone informacje. W trakcie spotkań TW został przeszkolony w zakresie: zasady stosowania konspiracji, sposoby zbierania i przekazywania informacji, zagadnienia będące w zainteresowaniu SB, zachowania się TW podczas przypadkowego spotkania z funkcjonariuszem SB, sposoby opracowania i sporządzania informacji pisemnych. Informacje przekazywane przez TW dotyczyły głównie o. Musieja oraz jego żony. Dzięki tym informacjom ustalone zostały kontakty figuranta w miejscu jego zamieszkania. W trzech doniesieniach informacje dotyczyły funkcjonowania przedsiębiorstwa WPB „Oświata w Siedlcach. Podczas współpracy TW „Sylwester nie był wynagradzany. W dniu 04.01.1984 TW został zatrzymany w areszcie WUSW w Siedlcach za kradzież 110 rur, których wartość oszacowana jest na ponad 500 tys. złotych. W związku z powyższym faktem proponuję; materiały dotyczące TW „Sylwester nr. ew. 6829 złożyć w Wydziale Zabezpieczeni Operacyjnego w Siedlcach z przeznaczeniem do kategorii B-10. W odpowiednim okresie możliwe jest nawiązanie ponownej współpracy z TW „Sylwester”. Z dniem 04.01.1984 r. w związku z zastosowanym aresztem wobec jego osoby postanowiono rozwiązać z nim współpracę. W archiwach IPN zachowało się 35 mikrofilmów zawierających dokumenty odnoszące się do jego osoby.

Dodaj komentarz