Iwasiuk Dariusz TW ps. „Stefan” Siedlce

By | Wrzesień 29, 2014

Iwasiuk Dariusz Maciej s. Tadeusza ur. 17.01.1964r. IPN Lu 00414/274 TW ps. „Stefan” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. W 1980 roku uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności elektromonter w Zespole Szkół Zawodowych w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności por. Ryszard Lesiuk insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach 15 grudnia 1981r. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji ze środowiska młodzieży szkół ponadpodstawowych związanych pośrednio z Ruchem Młodej Polski jak też innymi przejawami wrogiej propagandy pisanej. Z uwagi na ograniczony krąg środowiskowy będzie wykorzystywany, jako źródło sygnalizacyjne. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stefan”. Za współprace był wynagradzany w formie pieniężnej. Zachowały się dwa pokwitowania odbioru pieniędzy w zamian za udzielone informacje od por. SB Ryszarda Lesiuka. W związku z tym, że TW ps. „Stefan” 26 września 1983r. podjął naukę w Szkole Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu i wymeldował się z Siedlec, postanowiono rozwiązać z nim współpracę, a materiały dotyczące jego osoby złożyć w archiwum Biura „C” WZO KW MO w Siedlcach. Wniosek o rozwiązanie współpracy został wystawiony 4.10.1983r. W okresie współpracy TW ps. „Stefan” przekazał 13 informacji, z czego kilka na piśmie. Charakteryzowały one niektóre osoby ze środowiska RMP, były jednakże ogólnikowe, co wynikało z faktu, iż miał on do tych osób dotarcie peryferyjne. W archiwach IPN zachowały się 32 mikrofilmy z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz